Lifestyle

Няколко думи за религиите

wordПокрай терористичните атаки, които стреснаха света през последните седмици, се замислих за религиите и какво всъщност представляват. В основата на мислите ми са поставени идеите за мир и разбирателство, към които всички се стремим. Но питам се може ли да има мир, там където се проповядва война. И тази война излиза много над материалните си цели. Войната за власт и богатства, прераства под едно много различно мото – мотото на свещена или религиозна война.

След размириците на Изток стотици невинни се втурнаха към развития свят, защото виждат и се надяват, там да открият по-добро. Там човекът е сравнително свободен в свят, в който всички ние сме роби.  И развитият свят, воден от ценности като мир и хуманизъм, отваря обятията си. В тези обятия обаче влизат и единици, които носят разрушение със себе си. Тогава това ли е недостатъкът на доброто – че вярва в човешката съвест? И може ли доброто да е правдиво и да носи мир и хармония, ако то не може да се пребори със злото? Кое е по-силно и може ли в злото да има добро?

Когато бяхме малки ни казваха, че за да има вселена трябва да има и мрак, и светлина. Тъмнината е нужна, за да виждаме светлината. Също както е с доброто и злото. За равновесие ще можем да говорим обаче само тогава, когато силите са равнопоставени. А в момента такива ли са?

Оказва се, че добрината е най-силната пробойна в нашия свят, защото позволява на коварното и отмъстително зло да се внедри и да нанесе своите поражения.

След всички тези разсъждения се питам тогава – къде е мястото на религиите. Нашата религия, както и будизмът и индиузмът са миролюбиви религии. Те проповядват хармония, добрина. Ислямът в същността си също проповядва добрина, но защо тогава тази религия е толкова зле настроена. Не вярвам, че всикчо е на политическа и икономическа основа, макар всички да сме наясно защо всъщност са войните. Мисля, че преди всичко едни добри хора не биха предизвиквали атентати и не биха убивали невинни.

Светът ни е двуполюсен. Но кои са двата полюса е въпрос на гледна точка. Последващите разсъждения оставям на вас…