Lifestyle

Европейски ли са градовете ни?

Макар и с малки крачки, всички ние вървим напред и постепенно европеизираме изгледа на градовете ни. Какво всъщност означава да сме като европейците и какво да очакваме от тези процеси, това е един въпрос с много ограничени отговори. И то не ограничени в смисъла на брой, колкото ограничени, в следствие от тесногръдо тълкуване. Какво, според …