Lifestyle

Хуманизмът

Какво означава да обичаш човека ? Да го разбереш, да се жертваш за него, да му помогнеш, да уважаваш правото му на независимост или всичко това заедно ? Във всеки случай истинското човеколюбие не може да се свежда  до едни голи фрази или пък до добри намерения. Как обаче на дело да обичаме хората ? …