Lifestyle

Назад към вековете !!!

Напоследък през последните години доста усилено се говори по всичките средства за масова комуникация, че в света се издига призив  за т.нар. уникалност на общуването. Като отговорни хора на тази планета Земя ние трябва все по-често да се обръщаме назад към вековете, все по-често трябва да надзъртаме в тях и да виждаме какви устойчиви добродетели …