Lifestyle

Казус

Наскоро слушах една дискусия в медийното пространство за един етически и морален конфликт. Казусът  има значение за всеки един етически и морален проблем, чието решение в никакъв случай  не предполага оптимален вариант. И тук се проявява принципът на минимизирането на погрешното решение, намирането  на относително най- изгодият и моралния изход. Ето сега ще се върна …