Lifestyle

Върви напред…

Be warrior, not a worrier… Жалко, че преведен на български, този израз губи част от силата си. Интересно е колко близки на вид изглеждат тези думи, а колко полярни значения имат в действителност. Бори се, стига си се тревожил… Това е приблизителният превод на израза, но той все пак е променен, за да има по-адекватно …