Lifestyle

Какво е младостта ?

На всеки от нас са малко или много известни тия златни признаци на тази така нежелана старост. Тя идва при някои от нас по-рано, а при други по – късно. Повечето хора, след като претърколят и превалят 50 години, започват бързо да стараеят. Косата  побелява и започва да пада, лицето се набръчква, зъбите бързо започват …