Lifestyle

Няколко думи за щастието

Какво всъщност е щастие и защо всеки иска да бъде щастлив? Какво е значението на тази на пръв поглед простичка дума? Проста или не, зад себе си тя крие много. Ще ви представя моето тълкувание на думата, без дори да се интересувам от речниковото ? значение. Очевидно е, че човек не може постоянно да бъде …

Lifestyle

Хуманизмът

Какво означава да обичаш човека ? Да го разбереш, да се жертваш за него, да му помогнеш, да уважаваш правото му на независимост или всичко това заедно ? Във всеки случай истинското човеколюбие не може да се свежда  до едни голи фрази или пък до добри намерения. Как обаче на дело да обичаме хората ? …