Uncategorized

Внимание! Мъртво течение

Мъртвото течение е феномен в морето, при който повърхностните води се движат по посока, обратна на тази на главната струя или вятъра. Този феномен се среща най-често в районите на морски входове, проливи, устието на реки или други места със сложна география.

Причините за мъртвото течение са разнообразни, включително разлики в солеността и температурата на водата, въздействие на приливите и отливите, морските течения и вятъра. Това може да създаде области, в които повърхностните води се задържат и създават сила, която противодейства на обичайните морски движения.

За да се предпазите от мъртвото течение, е важно да бъдете информирани за текущите условия на морето в района, в който плувате. Винаги следвайте указанията на спасителите и местните власти. В линка по-долу може да видите и няколко важни съвета, ако попаднете в такава ситуация: https://www.youtube.com/watch?v=w1tbpZjpKsQ