Lifestyle

Казус

Наскоро слушах една дискусия в медийното пространство за един етически и морален конфликт. Казусът  има значение за всеки един етически и морален проблем, чието решение в никакъв случай  не предполага оптимален вариант. И тук се проявява принципът на минимизирането на погрешното решение, намирането  на относително най- изгодият и моралния изход. Ето сега ще се върна …

Lifestyle

Съвременият човек

Често си задавам въпроса има ли го съвременния човек ? И си обяснявам бруталността, безочието, честолюбието и славолюбието на всеки един съвременен човек на земята. Отговарям си риторично, че просто няма друг изход, не може да бъде друг, защото съхранявайки с подобни качества една непрестанна приповдигнатост на духа. В същото време съхранява и вярата в …

Lifestyle

Разсъдлив ли е човекът ?

Наскоро ми попадна един доста интересeн и стар речник на Найден Геров. Той е забележителен български писател и езиковед. Създател е и на едно от елитните ни училища. Той е бил сред плеядата български фолклористи, не е бил фолк певец да уточня за някои от младото поколение. Та в неговия речник срещнах едно доста старо …