Lifestyle

Kакво се случва в борбата за аудитория между интернет и традиционните печатни медии

Днес хората все по-рядко четат или ако го правят, то не е по онзи сантиментален и романтичен начин, който помним отпреди ерата на интернет: прелистването на страници, което е като музика за ценителите на словото; мирисът на стара хартия, разкриващ история и будещ сантименти; моментът, в който се пренасяш в чудния свят на сънищата, четейки …