Любопитно

Ефективни ли са видеорекламите?

Като потребители кои реклами привличат първо вниманието ви? Проучвания показват, че видео съдържанието измества дългите текстове и тенденцията освен че се налага, тепърва ще се развива в близките години. Неслучайно над 80% от опитните маркетолози съветват, че видеото е ефективно за генериране на потенциални клиенти. Над 90% от специалистите в областта пък са на мнение, че видеоклиповете са помогнали за подобряване на разбирането на потребителите за предлаганите от тях продукти или услуги.

Видеоклиповете са значително по-ефективни от изображенията или обикновения текст. За пример мога да ви дам платформите YouTube и TikTok, които всекидневно увеличават аудиторията си и докато в началото бяха предимно за млади хора, сега възрастовата граница се разширява значително. Поради тази причина все повече компании се доверяват и обръщат към видеорекламите. Разбира се, за да са успешни и ефективни, трябва да бъдат и добре създадени – по интересен начин и без излишни неща.

Ако темата ви е интересна, искате да придобиете нови познания или пък да се развивате в тази сфера – в интернет може да откриете много информация и дори безплатни видео уроци. А аз споделям с вас кратък клип от Google Ads с базови съвети.
ВИДЕО