Uncategorized

Внимание! Мъртво течение

Мъртвото течение е феномен в морето, при който повърхностните води се движат по посока, обратна на тази на главната струя или вятъра. Този феномен се среща най-често в районите на морски входове, проливи, устието на реки или други места със сложна география. Причините за мъртвото течение са разнообразни, включително разлики в солеността и температурата на …