Lifestyle

Персеидите или Сълзите на Св. Лаврентии

В миналото в Западна Европа народите, които наблюдавали августкият звездопад, са го наричали “Сълзите на Св. Лавренетий”, поради съвпадението с празника на светеца в католическия календар. Това уникално красиво явление е било приемано като божествен знак и белег, че е нужно смирение. До днес запазено по цял свят е вярването, че когато видиш падаща звезда …