Lifestyle

Боговете в древногръцката и римската митология

Може би сте забелязали, че имам изявен интерес към митологията и малко по-специално към гръцката митология. Преданията и легендите на някогашните народи, породени в следствие на политеистичните им вярвания, винаги са ми били интересни и чисто любителски съм се интересувал по темата. Затова ми стана любопитно до къде се простират приликите и разликите между древногръцката …