Lifestyle

Горделивият човек

Той е рожба на сноба. Той е наследил от него принудата да се подражава, но не на обикновени или случайни, а на високи и на всяка цена модерни образци на поведение. Резултатите от това подражание са обикновено комични поради своя характер – сложен, противоречив. Но това не е най- важното в случая. По–важното е друго …