Lifestyle

Горделивият човек

Той е рожба на сноба. Той е наследил от него принудата да се подражава, но не на обикновени или случайни, а на високи и на всяка цена модерни образци на поведение. Резултатите от това подражание са обикновено комични поради своя характер – сложен, противоречив. Но това не е най- важното в случая. По–важното е друго – изведнъж започнал да подражава на своите образи и образци, горделивият човек се увлича, започва да си самовнушава, сам да търси и „открива” свои несъщестуващи черти, поглед на талантлив човек (особена роля при „осветяването” на неговият блясък играят движенията на някои части на лицето), жест на благородник от средните векове, походката на египетски фараон, характерно облекло с характерни прибавки. В този смисъл един от начините, които искам да споделя и предложа на ония, които детронират самозванеца – „заповедник” е да се борят срещу навиците и заразяващото влияние на сноба в нашето съвременно, уж демократично общество. Ако се ликвидира по някакъв макар и труден начин сноба, ще има възможност да се унищожи и този тип характер хора – горделиви. В противен случай водният приток от водовъртежа ще продължи да се върти, докато центробежните сили на „колелото” не започнат да деформират и нас самите. И все пак: след като става дума за социално здраве, войната с гордостта трябва да се води, трябва да съществуват „разноезични” начини за борба.