Uncategorized

Имидж – що е то?

„Имидж“ – с тази дума се сблъскваме почти всеки ден и в голямо разнообразие от контексти. Например всеки се стреми да има добър имидж, компанията е имиджова, имиджов дизайн и още много. Всъщност най-общо казано това е образът, който сме създали в обществото – на човек, институция или друго. С други думи – имиджът е нашата репутация. Според някои, той се влияе и от облеклото. Чрез него се стараем също да бъдем по-добре приети, или да се отличим по някакъв начин, което е важно за имиджа ни.

Това възприятие не трябва да бъде наистина обективно, т.е. базирано на факти, но е силно повлияно от чувства и асоциации. По отношение на хората това означава, че всеки има образ, дори ако никога не е мислил съзнателно за него или не го е интересувал. Тоест винаги оставяме някакво впечатление след себе си, независимо дали положително, или не толкова.

Дори ако великодушно твърдим, че преценяваме нашите близки предимно по характер и умения, програмата, заложена още от Каменната ера „харесвам или не харесвам?“ (приятел или враг?) се изпълнява автоматично във всеки от нас, когато срещнем някого за първи път. Изграденото от нас или от нашия контрагент мнение в тази ситуация трудно може да бъде преразгледано и променено впоследствие.

Интересно е да се знае, че ефектът от имиджа се състои от различни фактори. Първо представяме социална принадлежност, например българин, мъж, професор – веднага в главата ни се въртят мисли, изпъстрени с цялата информация и стереотипи, които сме натрупали през живота си. Продължава с възможния характер и професионална компетентност, степента на професионална успеваемост.

Съгласни ли сте? Ако не – какво за вас значи имиджът и по какви характерни черти възприемате или определяте някого?