Uncategorized

Изследване на ЕОС Матрикс показва вредата от просрочените вземания върху потребителите

Средата на 2017-а година излязоха резултатите от ежегодното проучване на EOS, което изследва практиките на плащане в Европа. Негов обхват са били 3200 компании от 16 страни на стария континент. Експертите са анализирали въпроси, свързани с управлението на вземания и кредитен риск, срокове на отложено плащания последици от несъбраните вземания.

Според изследването, кредиторите не са единствените потърпевши вследствие на просрочените и несъбрани вземания. Те се отразяват и на самите потребители, защото при наличие на високи нива несъбрани вземания, компаниите често реагират с намаляване на работните места и повишаване на цените. Това от своя страна води до намаляване на платежоспособността на обществото, което се отразява негативно на икономиката в страната.

Ето защо, работата на специализирана агенция за събиране, изкупуване и управление на вземания, каквато е ЕОС Матрикс, има важна роля за поддържане на баланса в икономическия цикъл. Според проучването „European Payment Practices“ на EOS Груп за 2017г., анкетираните компании декларират, че колекторските агенции успяват да върнат обратно 9% от оборота на фирмите. Сума, която всяка една компания използва по различен начин – за погасяване на собствени задължения, създаване на нови работни места, разширяване на бизнеса, инвестиране в научна и развойна дейност или инвестиции на финансовия пазар. На практика, колекторските агенции подпомагат финансовото здраве на бизнеса и предотвратяват домино ефекта, който  се получава, когато  кредиторът сам не може да обслужва задълженията си, защото на него самия не му се плаща. Така той се превръща в длъжник и изправя своя кредитор пред същата опасна ситуация, в която е попаднал. Един затворен кръг, който ЕОС Матрикс се опитва да прекъсне.

ЕОС Матрикс е специализирана агенция за управление на вземания. Тя съществува от повече от 15 години на българския пазар и е част от финансовата група EOS Group. За тези години ЕОС Матрикс разкрива два офиса в България и е обучила над 350 висококвалифицирани служители.

Една от основните цели на колекторската агенция, освен чрез управление на несъбраните вземания да съдейства на своите клиенти да повишат ликвидността си, е да информира просрочилите клиенти за техните права и задължения, когато става въпрос за стока на изплащане или финансов заем, от които са се възползвали. Това е необходимо, понеже голям процент от потребителите на продукти, услуги на изплащане и различен тип бързи кредити, не са наясно как трябва да управляват личния си бюджет, така че да могат да се справят с един такъв месечен разходи. Друг въпрос е, че хората често не осъзнават напълно ролята си и отговорността си към цялостната икономическа картина в страната. Ето защо, служителите на ЕОС Матрикс се стараят в комуникацията си с клиентите, изпаднали в просрочие, да им предоставят максимално детайлна информация и да им предложат варианти за решаване на проблема.