Lifestyle

Бежанци или мигранти?

Постоянно се говори за бежанска вълна. Всеки, който преминава нашата граница се води  уж бежанец. Други пък ги наричат икономически емигранти. Второто е по-правилно. От политическа, икономическа, но и от правна гледна точка всички хора, които преминават транзит през страната ни или се заселват в нея, по своята същност са мигранти, а не бежанци. Непознаването …