Lifestyle

Примерен ремонт

Понеже се вдъхнових от премествания и ремонти и днес искам да споделя следния клип с вас. Подходящ пример е на тема осветлението. Според мен от този ремонт се е получил доста добре на функционално място с подходящи идеи особено за малко пространство: