Lifestyle

Хлябът на фирма Елиаз – вибрации и светлина от Вселената

Купувайки си хляб на фирма Елиаз, хлебозавод Горубляне, винаги съм се чудел какво послание носи изразът „Храната е вибрация и светлина”, който стои на опаковките – неотменно мото на марката. Интригуващо е когато човек научава повече. От философска и дори теологична гледна точка, ние хората не бива да бъдем затворени за мъдростите, до които са достигнали мнозина. Да погледнем в перспектива, да помислим с вяра и да разтворим съзнанието си пред тайните на Вселената е много ценно.

Знаете ли например, че на 25 000 години една цивилизация се заменя с друга. Това е една космическа цикличност – така Вселената се разширява и опознава себе си. Никога една Цивилизация не загива преди да подготви основата за следващата. Между две цивилизации винаги има преход от около 25-30 години. Е, ние се паднахме в един такъв преход, не мислите ли, който, предполагам, е започнал някъде около 1990 година. И тъй като Словото е Информационният код на Вселената, а българският език е с 800 кодона, ние притежаваме един от най-могъщите информационни кодове в света. Само още четири езика притежават тази особеност. Като малко отклонение ще ви разкажа нещо, което го има документирано в аналите на Ватикана. Когато братята Кирил и Методий отиват в Рим и пред 12 кардинала и Папата защитават правото на съществуване на българския език и кардиналите чуват езика, изразите, с които братята говорят, те разбират, че пред тях стоят Посветени и падат на колене. Предложени са трима за светци на Европа – двама от тях са братята Кирил и Методий. Затова е много важно думите, с които ние пишем, да носят енергията и вибрациите на надежда, добротата, мъдростта и разбирателството. Човек прави каквото може, докато съдбата му се покаже.  На този етап, сега, в този момент, тук и сега ние имаме този живот. Всъщност няма значение, че хората, до които достигат нашите думи на надежда и уважителност няма да разберат нашите имена. Нашата добре свършена работа е само между нас и Вселената. И така ние създаваме благоприятно информационно поле за хората около нас. Изборът е наш.

badadfbdbsВсичко това се вписва в посланието, което носи хлябът на хлебозавод Горубляне, дело на любов, плод на вдъхновение и работа в Елиаз – „Храната е вибрация и светлина”. Словата не са случайни. В тях има вселенска истинност. Защото не е все едно дали ще си набавиш минералите и витамините от хапче или от хляба, рибата, меда, ябълката. За да съществува дори един единствен плод на земята, за него съществува програма – този плод има своя ДНК. Зърното, рибата, пчелата и ябълката имат своя Програма и ДНК. Тяхната клетка съдържа четирите кода – на Земята, на Огъня, на Въздуха и на Водата.  Когато даден код преобладава в дадена храна, например код Огън, или преобладаваш код Вода – съответно тази билка, зърно или риба ще подпомогнат, или ще намалят, съответната вибрация и енергия в неговия организъм. Неговата хармония, енергия и вибрация зависи от това, което той мисли и храната, която вкарва в тялото си. Вселената е създала Земята, Природата, Човека –  всичко с перфектен замисъл, мъдрост и красота. Промисъл има във всичко. Свободната воля и творчеството също ни бяха гарантирани – при едно условие – да спазваме Закона на Вселената – Не вреди! За миг притихнете, поровете се за снимка на зародиш на дете в съвсем начален стадий, вашето ухо и напречен разрез на зърното. Ще се уверите, че те поразително си приличат.
А знаете ли още, че в стари времена, когато Питагор или учениците му вземали важни решения три дни оставали на вода, хляб и маслини – за да усилят интуицията си и да чуят идеите на Вселената. Разбира се, тези три дни те били мълчаливи и се стараели да запазят мисълта си чиста. Вярвали са, че за постигане на такова единение с Вселената водеща роля играе и храната, която носи на тялото вибрации от елементите и подготвя организма да общува на по-висше ниво.

Интересно е всичко това и аз оставам любопитен за още информация. И съм възхитен. Възхитен и удовлетворен от прозрението на слова, които изразяват толкова много и са поставени от фирма Елиаз в правилната светлина, за да достигне посланието до повече и да се замислим спазваме ли Закона на Вселената и колко чисти са телата ни, колко достоен и способен е организма ни да бъде едно цяло с Природата.

Храната е вибрация и светлина!